گردشگری تفریحی گروهی


توماس کوک را میتوان پدر گردشگری به صورت گروهی نامید که در 5 جولای 1841 اولین تور گروهی را سازماندهی کرد. در اولین گردشگری به صورت گروهی، تعداد افراد 57 نفر بوده که با هزینه یک شیلینگ از لیچستر به لگ بورو و مسافت 11 مایل مسافرت نمودند. در گردشگی تفریحی که تعداد افراد زیادی در این گروه قرار میگیرند، هدف از گردشگری گذران اوقات فراغت و ایجاد شرایط تفریحی برای گردشگران میباشد. در گردشگری که گروهی میباشد، انواع تفریحات به توریسمها ارائه شده و موجب افزایش لذت افراد گردشگر میشود.